A fordítási projekt lebonyolítása

2017 október 6, péntek

A teljes forrásnyelvi, terminológiai és referenciaanyag átadása után a fordításszolgáltató kapcsolattartója (általában projektmenedzsere) ellenőrzi az átadott szöveget, biztosítja a megfelelő technikai hátteret, felelős az egységes fordításért, az elvárt minőségért és a megállapodott határidő betartásáért, fordítás Debrecen . Egyeztet a megbízó kijelölt kapcsolattartójával az esetleges problémák, javaslatok kezeléséről.

Okiratok hitelesítése

2017 szeptember 19, kedd

Az okiratok hitelesítése a fordításhoz fűzött közjegyzői záradékkal történik, amely készülhet magyar nyelven, két nyelven vagy csak az adott idegen nyelven. A fordítást az ügyfél is elvégezheti vagy elkészíttetheti, a szöveg hitelesítését – megbízás esetén fordítását – azonban kizárólag az adott nyelvre szóló, úgynevezett nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, cégkivonat vonatkozásában pedig a szakfordítói igazolvánnyal rendelkező, szakfordító készítheti el, fordítás Debrecen.

Hiteles Fordítás

2017 szeptember 13, szerda

A jelen hatályos jogszabályi rendelkezések alapján (24/1986. MT rendelet) hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet, így arra fordítóiroda nem jogosult. Nem minden esetben szükséges a hiteles fordítás, a független fordítóirodák záradékolt, nagy körültekintéssel elkészített hivatalos fordításait számos helyen elfogadják, de mielőtt megbízna bárkit is a fordítással, kérjük érdeklődjön a hiteles fordítást igénylő hivatalnál vagy befogadó intézménynél, hiteles fordítás Debrecen.

Fordítói titoktartás

2017 szeptember 6, szerda

A fordítók a munkájukat a legnagyobb diszkrécióval végzik, biztosíthatják Önt arról, hogy az átküldött szövegről harmadik fél tudomást nem szerez sem a fordítás alatt sem a későbbiekben, fordítás Debrecen. Az irodákban minden fordítási folyamat ellenőrzéssel zárul. Ennek keretében a lefordított anyagokat korrektúrázzák, szerkesztik, valamint helyesírási ellenőrzésnek és formai igazításnak vetik alá.

Okiratok felülhitelesítése

2017 augusztus 4, péntek

Az érvényben lévő jogszabályok alapján hiteles fordítás, fordításhitelesítést, illetve idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordítóiroda (OFFI) készíthet. Azonban nem árt tudni, hogy a hiteles fordítást a jogszabály csak néhány kifejezett esetben teszi kötelezővé, mint például születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat fordítása.Tekintettel azonban a hiteles fordítás költséges és időigényes voltára, egyre több hazai hatóság fogadja el a jogosult fordítóirodák által készített úgynevezett Hivatalos Fordítást is, ezért ilyenkor minden esetben érdemes az adott hatóságnál érdeklődni, hogy elfogadja-e az olcsóbb és gyorsabb úgynevezett Hivatalos Fordítást, illetve Felelős Fordítást is.
Mikor elegendő az úgynevezett Hivatalos Fordítás? A fenti néhány esettől eltekintve, a legtöbb esetben nincs szükség a költséges és időigényes Hiteles Fordításra, hanem elegendő az úgynevezett Hivatalos Fordítás, illetve Felelős Fordítás is. Cégkivonatok, társasági szerződések, egyéb cégdokumentumok, szerződések, pályázatok, beadványok, stb. fordítása esetén a legtöbb esetben elfogadott egy fordítóiroda által készített Hivatalos Fordítás is. Adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, egyéb szerződések, jegyzőkönyvek, bírósági iratok, mérleg és eredménykimutatás, számlák, bizonylatok, vagy hatósági engedélyek, specifikációk, dokumentációk fordítása, okiratok hivatalos fordítása esetén sem szükséges a legtöbb esetben hiteles fordítás, és szintén elegendő egy megbízható fordítóiroda által készített Hivatalos Fordítás. Ilyen esetben az adott fordítóiroda, fordítás Debrecen, állít ki hivatalos igazolást arról, hogy az elkészült fordítás tartalmilag és szerkezetileg megegyezik az eredeti dokumentummal.

Sérült okiratok fordítása

2017 július 19, szerda

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet, fordítás Debrecen. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordító mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni.

Érettségi bizonyítvány fordítása

2017 július 4, kedd

A külföldi munkavállalásra készüljön fel professzionális anyagokkal. Kifogástalan minőségben fordítassa le a kívánt nyelvre személyes okmányait, okleveleit, szakmunkás bizonyítványát, diplomáját, bizonyítványait hivatalos záradékolt fordítással, fordítás Debrecen. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra.

A jogi szakfordítás speciális szaktudást igénylő terület

2017 június 30, péntek

A jognak sajátos nyelvezete alakult ki, amely elég bonyolult, ezért jogi szövegek fordításakor kiemelten fontos, hogy pontosan az szerepeljen a fordításban, ami az eredeti szövegben le van írva. Ezeket a fordításokat csak olyan fordítók készíthetik, fordítás Debrecen, akik a fordítás technikai részén túl az adott jogi szakterületet is ismerik, mivel a jogi fordításokban előforduló esetleges pontatlanságoknak súlyos következménye lehet.

Szerződés fordítás, szakmai lektorálás

2017 június 13, kedd

A szakmai lektorálás a szakfordítás fontos kiegészítője, melyet egy adott szakterület pontos ismerője végez és kifejezetten az adott szakterület speciális terminológiájának ellenőrzésére irányul. A szaklektor összeveti a forrásszöveget a célszöveggel és ellenőrzi annak szókincsét, a szövegkonzisztenciát, a fordítás pontosságát, fordítás Debrecen. Lektorálásra legtöbbször a műszaki területeken íródott marketing szövegek, szerződések fordítása, nyilvánosan publikált jogi szövegek,adószakértői fordítások, tőzsdei és tudományos szakterületeken elért újítások, elemzések felfedezések esetében  van szükség.

Mire kell különleges figyelmet fordítani jogi szövegek fordítása esetén?

2017 június 8, csütörtök

A jog témaköre különleges figyelmet érdemel, hiszen az élet bármely területéről származó szerződés, tanúsítvány vagy hasonló dokumentum szinte mindig tartalmaz jogi vonatkozást. Akár egy műszaki szöveg is utalhat valamely paragrafusra ezzel szükségessé téve a jogi szakfordító szükségességét.  A közlekedési eszközök tervezését és gyártását szigorúan behatárolt jogszabályok szorítják korlátok közé. Bármely gazdasági tevékenységgel, kapcsolatos géppel kapcsolatosan munkavédelmi előírásokat, ezzel párhuzamosan környezetvédelmi és egészségügyi megkötéseket kell betartani. Tehát bármerre lépünk a jogi fordítás szükségessége az életünk szinte minden területén előfordulhat. A jogi dokumentumok fordítása igen megerőltető feladat. Jogi szakfordítókat igényel az ilyesfajta munka, akiknek megfelelő egyetemi tanulmányok vannak a hátuk mögött, valamint nagy tapasztalatra tettek szert a különböző jogi dokumentumok fordítása terén, fordítás Debrecen.