Okiratok felülhitelesítése

2017 augusztus 4, péntek

Az érvényben lévő jogszabályok alapján hiteles fordítás, fordításhitelesítést, illetve idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordítóiroda (OFFI) készíthet. Azonban nem árt tudni, hogy a hiteles fordítást a jogszabály csak néhány kifejezett esetben teszi kötelezővé, mint például születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat fordítása.Tekintettel azonban a hiteles fordítás költséges és időigényes voltára, egyre több hazai hatóság fogadja el a jogosult fordítóirodák által készített úgynevezett Hivatalos Fordítást is, ezért ilyenkor minden esetben érdemes az adott hatóságnál érdeklődni, hogy elfogadja-e az olcsóbb és gyorsabb úgynevezett Hivatalos Fordítást, illetve Felelős Fordítást is.
Mikor elegendő az úgynevezett Hivatalos Fordítás? A fenti néhány esettől eltekintve, a legtöbb esetben nincs szükség a költséges és időigényes Hiteles Fordításra, hanem elegendő az úgynevezett Hivatalos Fordítás, illetve Felelős Fordítás is. Cégkivonatok, társasági szerződések, egyéb cégdokumentumok, szerződések, pályázatok, beadványok, stb. fordítása esetén a legtöbb esetben elfogadott egy fordítóiroda által készített Hivatalos Fordítás is. Adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, egyéb szerződések, jegyzőkönyvek, bírósági iratok, mérleg és eredménykimutatás, számlák, bizonylatok, vagy hatósági engedélyek, specifikációk, dokumentációk fordítása, okiratok hivatalos fordítása esetén sem szükséges a legtöbb esetben hiteles fordítás, és szintén elegendő egy megbízható fordítóiroda által készített Hivatalos Fordítás. Ilyen esetben az adott fordítóiroda, fordítás Debrecen, állít ki hivatalos igazolást arról, hogy az elkészült fordítás tartalmilag és szerkezetileg megegyezik az eredeti dokumentummal.

Sérült okiratok fordítása

2017 július 19, szerda

A fordítandó okiraton látható olyan feltűnő jegyekre (például vakarások, kézzel végzett javítások, törlések stb.), amelyeknek a forrásszöveg valódisága szempontjából jelentőségük lehet, megjegyzésben kell felhívni a figyelmet, fordítás Debrecen. Az áthúzott, de olvasható részeket is le kell fordítani és – csakúgy mint az eredeti okiratban – áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordító mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben kell felhívni a figyelmet. Az áthúzott és olvashatatlanná vált helyekre ugyancsak megjegyzésben kell utalni.

Érettségi bizonyítvány fordítása

2017 július 4, kedd

A külföldi munkavállalásra készüljön fel professzionális anyagokkal. Kifogástalan minőségben fordítassa le a kívánt nyelvre személyes okmányait, okleveleit, szakmunkás bizonyítványát, diplomáját, bizonyítványait hivatalos záradékolt fordítással, fordítás Debrecen. A megrendelők túlnyomó része nem vet be szofisztikált eszközöket a fordítási minőség mérésére. Egyszerűen a szöveget elolvasva, a szubjektív megérzésére hagyatkozva hozza meg ítéletét egy-egy fordítás használhatóságáról. Ezt a döntést több tényező is befolyásolja, melyek közül természetesen a leglényegesebb faktor, hogy az elkészült szöveg megfelel-e az adott célnak. A megrendelőknek nincs is szükségük arra, hogy ennél árnyaltabb véleményt formáljanak egy fordításról. Nekik egyetlen dolog fontos: minden alkalommal olyan anyagot kapjanak vissza, amelyet megfelelőnek ítélnek az adott célra.

A jogi szakfordítás speciális szaktudást igénylő terület

2017 június 30, péntek

A jognak sajátos nyelvezete alakult ki, amely elég bonyolult, ezért jogi szövegek fordításakor kiemelten fontos, hogy pontosan az szerepeljen a fordításban, ami az eredeti szövegben le van írva. Ezeket a fordításokat csak olyan fordítók készíthetik, fordítás Debrecen, akik a fordítás technikai részén túl az adott jogi szakterületet is ismerik, mivel a jogi fordításokban előforduló esetleges pontatlanságoknak súlyos következménye lehet.

Szerződés fordítás, szakmai lektorálás

2017 június 13, kedd

A szakmai lektorálás a szakfordítás fontos kiegészítője, melyet egy adott szakterület pontos ismerője végez és kifejezetten az adott szakterület speciális terminológiájának ellenőrzésére irányul. A szaklektor összeveti a forrásszöveget a célszöveggel és ellenőrzi annak szókincsét, a szövegkonzisztenciát, a fordítás pontosságát, fordítás Debrecen. Lektorálásra legtöbbször a műszaki területeken íródott marketing szövegek, szerződések fordítása, nyilvánosan publikált jogi szövegek,adószakértői fordítások, tőzsdei és tudományos szakterületeken elért újítások, elemzések felfedezések esetében  van szükség.

Mire kell különleges figyelmet fordítani jogi szövegek fordítása esetén?

2017 június 8, csütörtök

A jog témaköre különleges figyelmet érdemel, hiszen az élet bármely területéről származó szerződés, tanúsítvány vagy hasonló dokumentum szinte mindig tartalmaz jogi vonatkozást. Akár egy műszaki szöveg is utalhat valamely paragrafusra ezzel szükségessé téve a jogi szakfordító szükségességét.  A közlekedési eszközök tervezését és gyártását szigorúan behatárolt jogszabályok szorítják korlátok közé. Bármely gazdasági tevékenységgel, kapcsolatos géppel kapcsolatosan munkavédelmi előírásokat, ezzel párhuzamosan környezetvédelmi és egészségügyi megkötéseket kell betartani. Tehát bármerre lépünk a jogi fordítás szükségessége az életünk szinte minden területén előfordulhat. A jogi dokumentumok fordítása igen megerőltető feladat. Jogi szakfordítókat igényel az ilyesfajta munka, akiknek megfelelő egyetemi tanulmányok vannak a hátuk mögött, valamint nagy tapasztalatra tettek szert a különböző jogi dokumentumok fordítása terén, fordítás Debrecen.

A helyes jogi szakfordítás

2017 május 31, szerda

A helyes jogi szakfordításhoz ezen túl azonban szükség van a két jogrendszer különbségeinek a megértésére: a magyar jogrendszer beható ismerete és a célnyelvi jogrendszer megértése egyaránt elengedhetetlen. A jogi szövegek komplexitása és speciális szókincse közismert. A megfelelő minőségű jogi fordítás a forrás- és a célnyelv ismeretén túl megkívánja a kulturális és gazdasági összefüggések megértését is, ezért irodánknál alapelv, hogy jogi végzettségű és külföldön tanult szakfordítók készítik el a jogi szövegek fordítását, fordítás Debrecen.

Az Ekvivalencia fogalma

2017 május 26, péntek

Meg kell értenünk és újra kell fogalmaznunk. Természetesen nem akárhogyan, hanem a fordításnak az eredeti és a fordított szöveg közötti ekvivalencia, azaz egyenértékűség megteremtésére kell törekednie. Az hogy ez mennyire nehéz feladat, s hogy az eredménye sokszor messze nem tökéletes, azt a fordításról az évszázadok során született szemléletes hasonlatok is bizonyítják. Ilyen  a francia eredetű, XVII. századi mondás, miszerint „A fordítás olyan, mint a nő. Amelyik szép, az nem hű, amelyik hű az nem szép”.  A fordítók nemegyszer küzdésként, harcként írják le saját tevékenységüket, melynek során megpróbálnak egyszerre két, vagy éppen sok urat szolgálni: egyfelől az idegen nyelvet, szerzőt és művet, másfelől a célnyelvet és a célnyelvi olvasókat, fordítás Debrecen.

Fordítás ellenőrzés

2017 május 19, péntek

A fordítás után az anyagok rendszerint többszöri átnézésen esnek át, amelyeknek az a célja, hogy a fordító által a szövegben elhelyezett hibákat javítsuk, és közben lehetőleg ne okozzunk a szövegben újabb hibákat. Az átnézés vagy ellenőrzés folyamata a szöveg célja és a megrendelő pénztárcája szerint sokféle alakot ölthet, kezdve a fordító által végzett „önátnézéstől” a lektorált, célnyelvi ellenőr által átnézett és korrektúrázott anyagig. Sőt a kritikus dokumentumok fordítása során az sem ritka, hogy visszafordítják az anyagot a forrásnyelvre, és ezt összevetik az eredeti szöveggel, így szűrve ki a félrefordításokat és jelentésmódosulásokat.  Ezen ellenőrzések mindegyikének az elsődleges célkitűzése a hibák megtalálása és javítása, ezáltal a fordítás minőségének javítása, fordítás Debrecen. Emellett visszajelzést is szolgáltatnak a fordítónak, valamint lehetőséget teremtenek a fordító értékelésére, teljesítményének figyelése.

Hiteles fordítás, jogi fordítás

2017 április 20, csütörtök

Az igazán fontos hivatalos iratainkat nem bízhatjuk akárkire. A hivatalos, akár jogi hátteret is igénylő ügyeink túlnyomó többségében csak hiteles fordítással ellátott okiratot fogadnak el. A jogi szakfordító tisztában van a jogi fogalmakkal, az azokat elhatároló jellemzőkkel, és ha esetleg mégis bizonytalan valamely kifejezéssel kapcsolatosan, akkor tudja, hol keresse a megoldást, fordítás Debrecen. Az érvényben lévő jogszabályok alapján hiteles fordítást, fordításhitelesítést, illetve idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordítóiroda (OFFI) készíthet. Azonban nem árt tudni, hogy a hiteles fordítást a jogszabály csak néhány kifejezett esetben teszi kötelezővé, mint például születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat fordítása.